Tools

Voor onze programma’s ontwikkelen wij tools. Dit zijn sprankelende werkvormen waarmee we verbinding en ontmoeting tot stand brengen. Hieronder vindt je een aantal van onze tools:

STEMvormers

 

Breng het gesprek op gang met prikkelende stellingen waarbij deelnemers ogenblikkelijk stelling gaan nemen. Iedere deelnemer krijgt een STEMviltje en laat zo direct zien hoe hij of zij er over denkt.

 

Om plenair in te zetten voor grote groepen. Zorg tijdens een lezing of toespraak voor contact en verbinding met je publiek door ze actief te betrekken.

 

In kleine groepjes om persoonlijk verder met elkaar door te praten
De STEMvormers worden gebruikt in combinatie met VRAAGviltjes waar een stelling of een vraag op staat en zorgen voor een goed gesprek waarin iedereen actief meedoet.

Kampvuursessie

 

Wij organiseren Kampvuursessies op kantoor voor bedrijven en creëren zo een moment om afstand te nemen en je te bezinnen. Een kampvuursessie komt uit de traditie van de Indianen uit Noord Amerika  en is een ontmoetingsbijeenkomst. Tijdens een kampvuursessie ontmoeten mensen elkaar rondom een totempaal, in kleine groepjes 5-8 mensen. De oudste uit het gezelschap opent het gesprek door een kaart voor te lezen met daarop een vraag. Vervolgens mag iedereen vanuit zijn eigen ervaring antwoord geven op de vraag. De anderen mogen alleen verdiepingsvragen stellen. Of zwijgen, want dat vinden Indianen ook wijs om op gezette tijden te doen. Zo wordt het geen discussie, maar een zoektocht naar ieders persoonlijke drijfveren. Het gesprek verloopt via een aantal simpele kampvuursessie regels.

 

Een Kampvuursessie kan ingezet worden op een specifiek door een organisatie geformuleerd onderwerp. Wij ontwikkelen passende vragen die de medewerkers aan het denk zetten en het gesprek als vanzelf op gang brengen.

 

Doel: bezinning, verdieping, ontmoeting, verbinding

Vraagkracht

 

Wij geloven in de kracht van vragen stellen. Van durven vragen wat je echt wilt weten en van durven doorvragen. Bint ontwikkelde verschillende spellen met inspirerende vragen waardoor je op laagdrempelige manier uitgenodigd wordt elkaar te bevragen. Zo ontwikkelde we al Lang-zullen-ze-Levensvragen, Geluksvragen en inspirerende kennismakingsvragen.

Brandstof

 

Soms wil je dat het vuur aangewakkerd wordt. Dat mensen geprikkeld worden en uitgenodigd om actief mee te doen, te verzinnen of te ondernemen. Daarvoor hebben wij Brandstof ontwikkelt: een brandbaar pakket met creatieve werkvormen, die het vuur doen oplaaien.

 

Doel: brainstormen, nieuwe ideeën, energie, verbinding