Nut

Nut van verbinding

 

Wat ons betreft hoeft niet alles nut te hebben. Of wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Wij vinden het belangrijker dat je zelf ervaart dat iets werkt. Dat je er enthousiast van wordt, geïnspireerd of gemotiveerd. Dan is voor ons het doel bereikt. Maar voor degene onder ons die wèl van cijfers houden:

 

  • Werknemers die goed in hun vel zitten zijn 31% productiever, bezorgen het bedrijf waarvoor ze werken 37% meer winst, veroorzaken minder bedrijfsongevallen, worden minder snel ziek en zijn innovatiever. (Onderzoek door Shawn Achor)

 

  • 24,1% van de Nederlanders is ontevreden met zijn werk. Slechts 12% van de werkende mensen is bevlogen: energiek vitaal, geëngageerd aan het werk.

 

  • Jaarlijks kampt 14% van de beroepsbevolking met burn out klachten en komt 5% langdurig thuis te zitten.

 

  • Uit onderzoek van dr. I.R. Kolkhuis Tanke (2014):
    “Het blijkt van belang – als we het hebben over duurzame inzetbaarheid – vooral aandacht te hebben voor de psychische en mentale kant van werk: waarin zit de belasting die het werk zwaar maakt, wat doet dat met mensen, hoe gaan ze ermee om? Belangrijk is om het gesprek erover aan te wakkeren en te blijven voeren. Dat hoeven HR-professionals en leidinggevenden niet altijd zelf te doen; faciliteer juist ook het gesprek, door te voorzien in tijd en ruimte voor uitwisseling tussen collega’s.

 

Een noodzakelijke voorwaarde voor dergelijke gesprekken is een teamcultuur waarin vertrouwen heerst en moeilijke situaties bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Die cultuur maken medewerkers vooral met elkaar.

 

Inzetbaarheid is meer dan een individuele kwestie; het is eveneens een collectieve zaak. Het is van belang de aandacht vooral te richten op de kracht van het team: hoe support men elkaar, hoe helpt men elkaar door tegenslag heen en hoe blijft men elkaar scherp houden en uitnodigen om te blijven leren?”